...

Retur til forsiden

tirsdag den 17. januar 2006 00:06:05


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Dan turrèl på EfterårSFestival 79.


Foto: Bjarne Lund-Jensen. De to fyre i midten må være Klaus Æ. Mogensen og Richard Bertelsen, men hvem er de andre og hvor stammer billedet fra?


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Fra venstre: Erik Wittchen, Erik Swiatek, Niels Søndergaard og Niels Dalgaard. Men hvor stammer billedet fra?


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Fra venstre: Karl-Kristian Olesen (?), Carl-Eddy Skovgaard og Niels Dalgaard har travlt med at spise kongresmiddagen på EfterårSFestival 78 (?).


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Fra venstre: Erik Swiatek, Niels Søndergaard og ???. Billedet må stamme fra EfterårSFestivallen i 1979.


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Og det samme med dette hvor man ser: Inga (?) og Carsten Schiøler og Erik Wittchen stå i modtagelsen.


Foto: Bjarne Lund-Jensen. Carsten Schiøler, men hvor/hvornår?